Malmö stads miljöpåverkan

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare. Organisationens alla verksamheter köper in en mängd olika varor och tjänster för att kunna driva sin service till Malmöborna.

Huvudområde SE.13
Senast uppdaterad: 2022-01-05