Malmö stads inköp

Statistik över Malmö stads inköp för några olika produktkategorier redovisas här. Även uppgifter över organisationens inköpsvanor har sammanställts.

Nyckeltal

Delområde SE.13.2
Senast uppdaterad: 2021-11-09