Körsträckor och bilinnehav

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Körsträcka med bil

IndikatorSE.4.1.1

Total körsträcka för Malmös bilister

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 471 mil2018

Bilinnehav

IndikatorSE.4.1.2

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 352 stycken2018
Senast uppdaterad: 2019-09-11
Huvudområden