Körsträckor och bilinnehav

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Delområde SE.4.1
Senast uppdaterad: 2021-11-18