Oljeutsläpp till havet

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Datakälla: Kustbevakningen
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2007.
Senaste värdet:
3 stycken (2019).
Utgångsvärde:
3 stycken (2007).

Kommentar

Under år 2019 minskade antalet oljeutsläpp, jämfört med året innan, inom Malmös havsområde och uppgick till tre stycken. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Skånes vattenområde finns med som referensserie.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.

Indikator SE.8.4.2
Senast uppdaterad: 2020-03-03