Miljögifter i avloppsslam

Uppgifter på miljögifter i avloppsslam redovisas årligen i VA SYDs årsrapporter. Några av de mest miljöfarliga ämnena redovisas här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Bly

IndikatorSE.8.1.1

Bly i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 29 mg/kg TS2019

Kvicksilver

IndikatorSE.8.1.2

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,9 mg/kg TS2019

Kadmium

IndikatorSE.8.1.3

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,97 mg/kg TS2019

Nonylfenol

IndikatorSE.8.1.4

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 8,6 mg/kg TS2019

PAH

IndikatorSE.8.1.5

PAH i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 2,7 mg/kg TS2019

PCB

IndikatorSE.8.1.6

PCB i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,025 mg/kg TS2019
Senast uppdaterad: 2020-04-02