Råka och skrattmås

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av råka och skrattmås

Rad-id Mätområde Datum Värde (par)

0

Totalt

1989

331

1

Totalt

1990

380

2

Totalt

1992

700

3

Totalt

1993

500

4

Totalt

1994

500

5

Totalt

1995

558

6

Totalt

1996

731

7

Totalt

1997

1351

8

Totalt

1998

1548

9

Totalt

1999

1956

10

Totalt

2000

2361

11

Totalt

2001

2594

12

Totalt

2002

2777

13

Totalt

2003

3039

14

Totalt

2004

2863

15

Totalt

2005

2922

16

Totalt

2006

3053

17

Totalt

2007

2709

18

Totalt

2008

2636

19

Totalt

2009

2689

20

Totalt

2010

1866

21

Totalt

2011

1681

22

Totalt

2012

1600

23

Totalt

2013

1606

24

Totalt

2014

1935

25

Totalt

2015

1671

26

Totalt

2016

1723

27

Totalt

2017

1744

28

Totalt

2018

1708

29

Totalt

2019

1757

30

Råka

1989

331

31

Råka

1997

751

32

Råka

1998

888

33

Råka

1999

1181

34

Råka

2000

1161

35

Råka

2001

1394

36

Råka

2002

1477

37

Råka

2003

1664

38

Råka

2004

1763

39

Råka

2005

1672

40

Råka

2006

1753

41

Råka

2007

1564

42

Råka

2008

1636

43

Råka

2009

1689

44

Råka

2010

1746

45

Råka

2011

1666

46

Råka

2012

1600

47

Råka

2013

1606

48

Råka

2014

1685

49

Råka

2015

1671

50

Råka

2016

1723

51

Råka

2017

1744

52

Råka

2018

1708

53

Råka

2019

1657

54

Skrattmås

1990

380

55

Skrattmås

1992

700

56

Skrattmås

1993

500

57

Skrattmås

1994

500

58

Skrattmås

1995

558

59

Skrattmås

1996

731

60

Skrattmås

1997

600

61

Skrattmås

1998

660

62

Skrattmås

1999

775

63

Skrattmås

2000

1200

64

Skrattmås

2001

1200

65

Skrattmås

2002

1300

66

Skrattmås

2003

1375

67

Skrattmås

2004

1100

68

Skrattmås

2005

1250

69

Skrattmås

2006

1300

70

Skrattmås

2007

1145

71

Skrattmås

2008

1000

72

Skrattmås

2009

1000

73

Skrattmås

2010

120

74

Skrattmås

2011

15

75

Skrattmås

2014

250

76

Skrattmås

2019

100

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av råka har legat kring 1600 par alltsedan år 2003. Uppgifterna avser antalet par i hela kommunen. Råkorna inventerades endast en gång före år 1997.

Däremot har antalet häckande par av skrattmås minskat. Statistiken avser endast hamnområdena men arten har inte häckat i andra delar av kommunen under dessa år. Skrattmåsen har dock inte inventerats varje år sedan år 2011.

Nyckeltal SE.7.3.5
Senast uppdaterad: 2020-05-07