Tysta områden

Kartläggningar av ljudmiljön på ett antal utvalda tysta områden i Malmö har skett vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer på dessa platser.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

IndikatorSE.5.3.1

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 52,5 dBA2015

Ljudnivå i tysta ytterområden

IndikatorSE.5.3.2

Ekvivalent ljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2005
Senaste värdet: 43,875 dBA2015

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer

IndikatorSE.5.3.3

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 67,875 dBA2015

Maxljudnivå i tysta ytterområden

IndikatorSE.5.3.4

Maxljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 61,125 dBA2015
Senast uppdaterad: 2019-10-11
Huvudområden