Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2022-01-11