Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

12 övriga nyckeltal

IndikatorSE.1.1.1
IndikatorSE.1.1.2
IndikatorSE.1.1.3
IndikatorSE.1.1.4
IndikatorSE.1.1.5
IndikatorSE.1.1.6
IndikatorSE.1.1.11
IndikatorSE.1.1.7
IndikatorSE.1.1.8
IndikatorSE.1.1.9
IndikatorSE.1.1.10
Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2021-02-22