Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "klimat- och väderstatistik" pekar främst mot förändringar som talar för ett varmare klimat såsom höjd havsnivå, ökad medeltemperatur, minskande antal frostdagar och vinterdagar samt ökande antal sommardagar.

I princip samtliga nyckeltal inom fokusområdet "utsläpp av växthusgaser" visar på positiva trender. Växthusgasutsläppen från kommunens geografiska område och de kommunala växthusgasutsläppen visa på tydliga positiva trender. De uppsatta miljömålen för år 2020 uppnåddes i Malmö men ett stort arbete krävs i hela samhället för att uppnå uppsatta miljömål i Malmö till år 2030.

På fokusområdet "klimatanpassning" saknas nyckeltal för andra klimatförändringar än nederbördsändringar. De tre nyckeltal som finns på området visar på olika trender. Andelen hårdgjord yta uppvisar en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen och klimatanpassningsarbetet har blivit något bättre.

Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2022-01-11