Gå direkt till sidans innehåll

Kväve

Nyckeltal SE.2.3.2

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av kväve

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
8,9 kg/ha och år (2015)
Utgångsvärde:
13,7 kg/ha och år (2000)

Kommentar

Den årliga kvävedepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fyra mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av kväve uppgår till 35 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2014-2015. Vid den senaste undersökningen uppgick kvävedepositionen till 8,9 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2021-10-29