Gå direkt till sidans innehåll

Nickel

Nyckeltal SE.2.3.7

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av nickel

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
175 µg/m² (2015)
Utgångsvärde:
660 µg/m² (2000)

Kommentar

Den årliga nickeldepositionen har minskat mycket, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till drygt 70 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick nickeldepositionen till 175 µg/m² på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2021-10-29