Gå direkt till sidans innehåll

Växt- och djurarter

Delområde SE.6.3

Undersökningar av ålgräsängarna i Öresund görs årligen och redovisas här. Medelvikt på skrubbskädda i Öresund som undersökts vart fjärde år visas också. Även antalet organismer och fiskarter i vattendragen kring Malmö har undersökts några gånger och finns sammanställt här.

Senast uppdaterad: 2022-05-11