Grund- och dricksvatten

Uttaget av grundvatten ur Alnarpsströmmen kartläggs årligen liksom den vattenmängd Malmös invånare och verksamheter förbrukar. Här redovisas de totala mängderna samt för vattenförbrukningen även sektorsuppdelat. Förekomsten av särskilt farliga metaller visas också.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Grundvattenuttag

IndikatorSE.6.4.1

Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 6,52 Mm³2019

Vattenförbrukning

IndikatorSE.6.4.2

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2005
Senaste värdet: 26,0 Mm³2019

Vattenförbrukning per invånare

IndikatorSE.6.4.6

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 75,43 m³/person2019

Bly i grundvatten

IndikatorSE.6.4.3

Bly i Malmös grundvatten

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 0,122 µg/l2015

Kvicksilver i grundvatten

IndikatorSE.6.4.4

Kvicksilver i Malmös grundvatten

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 0,0056 µg/l2015

Kadmium i grundvatten

IndikatorSE.6.4.5

Kadmium i Malmös grundvatten

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 0,017462 µg/l2015
Senast uppdaterad: 2020-06-30
Huvudområden