Avfall och återvinning

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Alla nyckeltal

IndikatorSE.11.1.1
IndikatorSE.11.1.2
IndikatorSE.11.1.3
IndikatorSE.11.1.4
IndikatorSE.11.1.5
IndikatorSE.11.1.6
IndikatorSE.11.2.1
IndikatorSE.11.2.2
IndikatorSE.11.2.3
IndikatorSE.11.2.4
IndikatorSE.11.2.5
IndikatorSE.11.2.6
Huvudområde SE.11
Senast uppdaterad: 2021-03-10