Avfall och återvinning

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Alla nyckeltal

NyckeltalSE.11.1.1
NyckeltalSE.11.1.2
NyckeltalSE.11.1.3
NyckeltalSE.11.1.4
NyckeltalSE.11.1.5
NyckeltalSE.11.1.6
NyckeltalSE.11.2.1
NyckeltalSE.11.2.2
NyckeltalSE.11.2.3
NyckeltalSE.11.2.4
NyckeltalSE.11.2.5
NyckeltalSE.11.2.6
Huvudområde SE.11
Senast uppdaterad: 2021-11-24