Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal SE.11.2.3

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och VA SYD
Senaste värdet:
66,7 kg/invånare (2020)
Utgångsvärde:
92,37 kg/invånare (2006)

Kommentar

Under år 2020 ökade insamlingen av förpackningar och tidningar med drygt 11 kilogram per person jämfört med året innan. Den främsta orsaken till ökningen, står glas- och pappersförpackningar för vilka ökat med 8 respektive 3,1 kilogram per person. Även insamlingen av plastförpackningar har ökat med 2,1 kilogram per person medan metallförpackningarna ligger på ungefär samma nivå som året innan. Däremot har tidningsinsamlingen minskat med 2,3 kilogram per person under år 2020 och total sedan år 2006 har insamlingen av tidningar minskat med drygt 61 kilogram per person eller 86 procent.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har däremot ökat från drygt 21 kg per invånare år 2006 till 57 kg per invånare år 2020. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2018 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år. I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen.

Senast uppdaterad: 2022-05-12