Inköp via småordrar

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel småordrar (beställningar under 150 kronor) av totalt antal ordrar.

Andel småordrar av kommunala inköp

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017.
Senaste värdet:
6 % (2020).
Utgångsvärde:
10 % (2017).

Kommentar

Andelen småordrar uppgick under år 2020 till 6 % vilket innebar en minskning jämfört med år 2019 men även med år 2017 då andelen var 10 %. Detta är positivt då leveransen av småordrar innebär både extra kostnader och extra miljöpåverkan i form av exempelvis utsläpp av koldioxid på grund av transporter av enstaka varor.

Nyckeltal SE.13.2.7
Senast uppdaterad: 2021-02-05